Oog voor mens en natuur

MVO

Met het oog op de natuur, mens en maatschappij houdt Guldenberg Hotel & Brasserie zich dagelijks bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Dit betekent dat wij ons voortdurend afvragen welke gevolgen onze bedrijfsvoering heeft t.o.v. milieu en omgeving en hoe wij deze positief kunnen beïnvloeden.

Veel milieumaatregelen, welke wij als onderneming treffen, zijn onzichtbaar. Energiebesparende verwarmingsketels, het gebruik van duurzame stroom of het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen zijn slechts enkele voorbeelden. Maar er zijn ook maatregelen die u wel kunt zien. Bijvoorbeeld waterbesparende douchekoppen en wastafelkranen, spaarverlichting en gescheiden afvalinzameling.

In 2012 is Guldenberg Hotel & Brasserie geclassificeerd met een Gouden Green Key, de hoogst haalbare certificering. Aan het logo herkent u een Green Key bedrijf. Als gast kunt u snel zien hoe milieuvriendelijk uw gastbedrijf is door middel van het niveau waarvoor de onderneming is geclassificeerd. Deze niveau’s bestaan uit een bronzen, zilveren of gouden Green Key. Heeft u vragen over ons milieubeleid, spreek dan een van onze medewerkers aan voor informatie. De Milieubeleidsverklaring van Guldenberg vindt u hier.

Green Key is hét keurmerk, waar u op kunt vertrouwen.

Natura 2000

Guldenberg ligt in een natura 2000 gebied, hierdoor voelen wij ons verantwoordelijk om extra zorg te besteden aan ons bos. Dit doen wij door bij ons bosbeheer extra zorg te besteden aan de ontwikkeling van natuurwaarden.

Hierbij moet u denken aan het bevoordelen van inheemse soorten en waar mogelijk het terugdringen van exoten. Ook streven wij naar het ontwikkelen een inheemse struiklaag. Zo wordt het leefgebied van bijvoorbeeld zangvogels vergroot. In 2010 heeft groot onderhoud in ons bos plaatsgevonden om hier een eerste aanzet aan te geven. De meest vitale en in het oog springende bomen hebben extra ruimte gekregen om zich verder te ontwikkelen. Externe deskundigen worden ingeschakeld om hierbij een goede en verantwoorde keuze te maken. Voordat de uitvoering van het onderhoud plaatsvond is het hele bosgebied doorzocht op het voorkomen van beschermde soorten. Verblijfplaatsen van deze soorten zoals mierenhopen, holtebomen en nesten zijn opgespoord en in het terrein gemarkeerd. Rond 2016 zal een volgende slag gemaakt worden om deze doelstellingen verder te realiseren. De opbrengsten uit het bos komen ten goede aan het bosbeheer.

Met zijn allen zorgen voor de natuur!

Het doel van Guldenberg Hotel & Brasserie is het verzorgen van een plezierig en ontspannen verblijf, het hele jaar door, in een natuurlijke omgeving. Deze omgeving, met haar bossen en waterpartijen, is een belangrijk onderdeel van ons succes.

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk zorgvuldig met deze natuur om te gaan.

Namens hotel Guldenberg willen wij u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking.

Delen via: