top of page
STRIJD DER ELEMENTEN.JPG

Strijd der elementen

Een goed team bestaat uit verschillende mensen met verschillende persoonskenmerken en kwaliteiten. Er zijn dromers, durvers, doeners en denkers. Wat voor type bent u zelf en wat is uw bijdrage aan het goed functioneren van uw team? De groep wordt verdeeld in teams en deze teams gaan om de beurt dobbelen en kunnen op deze manier de eigen koers op het grote spelbord bepalen. Hierbij komen ze steeds terecht op een denk-, droom-, durf- of doe-opdracht, die ze als team gaan uitvoeren. Bij de opdrachten kunnen ze naast punten ook materialen verdienen voor het finalespel.

PORTOFOON.JPG

Portofoonmissie

Een teambuilding-concept, waarbij teams met elkaar communiceren d.m.v. portofoons. Tijdens deze activiteit staat communicatie en het ervaren om afhankelijk  zijn van elkaar centraal. De groep wordt verdeeld in teams van 8-10 personen, die elk op een eigen helft van het terrein gaan bewegen (oost en west). Ze kunnen alleen met elkaar communiceren d.m.v. portofoons. Het de bedoeling dat de teams elkaar lokaliseren en elkaar via aanwijzingen door de portofoon van opdracht naar opdracht gaan loodsen.

MASTERPLAN.JPG

Masterplan

Bent u als team in staat om te werken onder tijdsdruk? Probeer dan de tijdbom, die geplaatst is in de omgeving, op tijd te ontmantelen. Om deze missie te laten slagen is een strategische planning en het inzetten én gebruiken van elkaars competenties van essentieel belang. Om de locatie, de handleiding en de benodigde materialen in handen te krijgen, dient het team drie sub opdrachten te voltooien. De sub opdrachten bestaan uit:
boobytrap search, zoom & re-zoom en competence task: 

EXPEDITIE.JPG

Expeditie Save the Planet

Wilt u met uw bedrijfsuitje een positieve bijdrage leveren aan het milieu? Een uitje dat uw bedrijf, naast veel plezier, ook veel ideeën over MVO oplevert. In teams gaat u proberen de aarde te redden van de stijgende zeespiegel. Dit kan door zoveel mogelijk opdrachten te vervullen en oplossingen te bedenken voor vraagstukken als klimaatproblemen; vervuiling, energie en ontbossing. Met iedere uitgevoerde opdracht verdienen de teams punten.Tijdens de spannende finale strijden alle teams tegen elkaar en gaan ze letterlijk de noodklok luiden.

SPECIAL TASK.JPG

Special Task

Een outdoor team training waarbij de deelnemers zelf een plan van aanpak maken en gebruik leren maken van de aanwezige kwaliteiten in de groep. De groep heeft als doel om binnen 100 minuten 10 opdrachten te vervullen en de eindopdracht uit te voeren. Op de centrale plek liggen 10 uitgeschreven opdracht-kaarten. De groep gaat nu zelf bepalen hoe ze de opdracht aanpakken, plannen en wie, welke taak gaat uitvoeren. Aan elke opdracht dient een minimaal aantal personen deel te nemen, waardoor de samenstelling van de subgroepen continu wijzigt. Dit maakt een efficiënte planning essentieel.

bottom of page